JANA MÁ SVÁTEK 24. 5.

Casina a Cluby Bonver mají pro všechny Jany dárek

Navštiv 24. května kterékoli Casino, nebo Club Bonver, zařazené do Bonver Bonus Programu a získej svůj speciální dárek v podobě 50 extra Benefit bodů. Detailní pravidla akce najdeš pod odkazem níže.


Odměnu získají všichni nositelé jmen – Jana, Janka, Januš, Jean, Jeanne, Joanna, Jenny, Johanna


Speciální dárek pro všechny Jany, logo Bonver


Jana patří k nejoblíbenějším českým jménům. Dle statistik je u nás dlouhodobě druhým nejužívanějším ženským jménem.

Ženské křestní jméno Jana má hebrejský původ, stejně jako jeho mužský protějšek Jan a je jeho odvozeninou. Jméno pochází z hebrejského „Jochanan“, které se překládá jako „Bůh je milostivý“, „Hospodin je milostivý“ nebo „milostivý dar Boha“. Základem jména jsou hebrejská slova „Jahve“ (s významem „Bůh“) a „chanan“ překládané jako „smilovat se“ či „milost“.

Významné nositelky jména

Jméno Jana nosily světice i významné panovnice, například svatá Johanka z Arku, svatá Jana de Chantal, Jana z Valois, Jana I. Kastilská nebo Jana I. Navarrská, francouzská královna. Nositelkami jména je a byla také řada předních českých hereček, například Jana Brejchová, Jana Štěpánková, Jana Hlaváčová, Jana Mařasová, Jana Preissová, Jana Šulcová nebo Jana Švandová. Nosí ho i zpěvačky Jana Kratochvílová nebo Jana Kirschner ze Slovenska, či modelka Jana Štefánková. Mezi světovými nositelkami jména najdeme například americkou herečku Jane Fonda nebo britskou spisovatelku přelomu 18. a 19. století Jane Austen.