OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem těchto stránek je informovat Vás, jakým způsobem společnosti ze skupiny BONVER shromažďují, zpracovávají, používají a předávají Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“) a rovněž Vás informovat o vašich právech, která jsou se zpracováním osobních údajů spojena.

Do skupiny BONVER patří následující společnosti:

BONVER WIN, a.s.,
IČO 25899651, se sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn. B 2561 vedená u Krajského soudu v Ostravě

BONVER INVEST a.s.,
IČO 25364031, se sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn. B 5617 vedená u Městského soudu v Praze

BONVER MORAVIA s.r.o.,
IČO 60322331, se sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn. C 64157 vedená u Městského soudu v Praze

BONVER VLT, a.s.,
IČO 27762572, se sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn. B 3010 vedená u Krajského soudu v Ostravě

BONVER GAME, a.s.,
IČO 27762564, se sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn. B 3009 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Multiloteri s.r.o.,
IČO 29271924, sp. zn. 56708 vedená u Krajského soudu v Ostravě, se sídlem Cholevova 1530/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

PREMIUM INVESTMENTS, a.s.,
IČO 26855623, se sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn. B 2872 vedená u Krajského soudu v Ostravě

dále souhrnně označované také jako „skupina BONVER“.

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi dále nakládáme a na jaké účely je využíváme. Najdete zde také informace o zdrojích, z nichž tyto údaje získáváme, a rovněž se dozvíte, komu tato data můžeme poskytnout.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně, v souladu se zákonem a v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu, podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy a regulace, či po dobu, na kterou jste nám poskytnuli souhlas.

Doporučujeme vám seznámit se s informacemi obsaženými v dokumentech, který najdete níže, a které obsahují informace o zpracování osobních údajů rozčleněné v závislosti na tom v jakém vztahu ke skupině BONVER se nacházíte, tedy podle toho, zda jste obchodním partnerem, zákazníkem či návštěvníkem herních prostor, zaměstnancem, uchazečem o zaměstnání či pouze návštěvníkem těchto internetových stránek.“