JOSEF MÁ SVÁTEK 19. 3.

Casina a Cluby Bonver mají pro všechny Josefy dárek

Navštiv 19. března kterékoli Casino, nebo Club Bonver, zařazené do Bonver Bonus Programu a získej svůj speciální dárek v podobě 50 extra Benefit bodů. Detailní pravidla akce najdeš pod odkazem níže.


Odměnu získají všichni nositelé jmen – Josef, Joseph, Jose, Josephus, Josep, Jozep, Jozef, Josefa, Josefine, Josefina, Josefína, Jozefina, Jozefína a Jozefa


Speciální dárek pro všechny Josefy, logo Bonver

Mužské křestní jméno Josef (na Slovensku Jozef) patří k nejužívanějším českým jménům. I když, asi ještě více než jméno Josef se u nás zažily jeho domácí varianty Pepa, Pepík. Josef je prastarým biblickým jménem, s původem spojeným s hebrejštinou. Pochází z hebrejského jména Jóséph, které dle židovské tradice nosil jeden z patriarchů izraelského národa, syn Jákoba.

Svátek svatého Josefa, snoubence Panny Marie (Matky Boží) a pěstouna Ježíše, který připadá na 19. března, je doložený poprvé ve 12. století. V roce 1870 vyhlásil papež Pius IX. svatého Josefa patronem celé církve. Kromě toto drží sv. Josef patronát také nad celou řadou řemesel spojených především se dřevem – nad tesařstvím, dřevorubectvím nebo truhlářstvím. Je rovněž ochráncem dětí a mládeže, panenství, křesťanských rodin a umírajících. Svatý Josef je nejčastěji v liturgické tématice zobrazován s lilií, pastýřskou holí nebo tesařským nářadím v ruce.

Svátek sv. Josefa byl v minulosti považován za první skutečně jarní den. Lidé v tento den odhadovali, jaká bude úroda, zpívali a veselili se.