JIŘÍ MÁ SVÁTEK 24. 4.

a Casina a Cluby Bonver mají pro všechny Jirky dárek

Navštiv 24. dubna kterékoli Casino, nebo Club Bonver, zařazené do Bonver Bonus Programu a získej svůj speciální dárek v podobě 50 extra Benefit bodů. Detailní pravidla akce najdeš pod odkazem níže.


Odměnu získají všichni nositelé jmen – Jiří, Jiri, George, Jurgen, Jerzy, Jurij


Speciální dárek pro všechny Jiří, logo Bonver


Původ jména Jiří se dodnes nepodařilo jednoznačně určit. Jedna teorie výkladu jej spojuje s řeckým slovem géorgos, které je složeno ze slov (země) a érgon (práce), tedy jeho význam může být vykládán jako zemědělec, rolník, pěstitel či vinař. Další možný výklad se přiklání k staroslovanskému původu, kdy by jméno Jiří mohlo být odvozeno od ruského slova jurkij (mrštný, hbitý, obratný).

V 4esku má jiří svátek 24. dubna, ale ve světě se většinou již 23. dubna. K posunu u nás došlo z toho důvodu, že v Českých zemích se slaví historicky svátek svatého Vojtěcha, který svatého Jiří posunul o den později.