PŘIPRAVTE SE, POZOR, GONG!

Jste v divadle, procházíte se v předsálí a najednou zazní zvukové znamení – je na čase se usadit, protože představení brzy začne. Z rádia zazní jasný zvuk, který upozorňuje na časové znamení – právě odbila celá hodina. Dva borci sedí zpocení v protilehlých rozích boxerského ringu. Náhle se na zvukový signál oba zvednou a zápas pokračuje. Ve všech případech jsme slyšeli gong.

Kde se gong vzal?

Vznik Gongu, jako hudebního nástroje, sahá až do doby bronzové, někam okolo 3500 př. n. l. Tradiční území, kde se gongy vyráběly a používaly, je východní Asie. Typicky jsou to Jáva, Barma a samozřejmě Čína. Tam dosud slouží nejen v hudebních uskupeních a orchestrech, ale také při tradičních a náboženských obřadech.

Gong je vlastně druhem činelu. Některé typy gongů lze považovat dokonce za příbuzné zvonům. O činelech píše i Bible, když popisuje hudební nástroje při uctívání Boha. Například v Žalmu 150:1 se píše hned o dvou druzích činelů, které by možná v Číně označili za gongy. Byl to „zvučný činel“, který byl zřejmě naladěn na určitý tón a pak „řinčivý činel“, jenž vydával pravděpodobně velmi hlasitý a hluboký zvuk. Dvě hebrejská slova pro činely pocházejí z kořene ca·lalʹ, což znamená „znít, třást se“.

V průběhu času se gong dostal i do západních zemí, zejména jako součást symfonických orchestrů. Svou roli ale hraje i mimo uměleckou sféru, například jako upozornění na nějaké následující sdělení či zahájení nějaké činnosti.

Gongy se vyrábí většinou z bronzu nebo mosazi, ale používá se mnoho dalších slitin.

Různé druhy gongů

Když se řekne gong, představíme si pravděpodobně plechový disk, zavěšený v nějakém rámu za svůj horní okraj. Tomuto typu se říká závěsný gong. Jejich čínské jméno je Chau gong. Někdy se jim říká i tam-tam, aby se odlišily od jiných typů gongů. Ačkoliv slovo tam-tam v nás spíše evokuje představu dutého kmene, na který se hraje údery dřevěných holí.

Druhým typem gongů je vypouklý gong. Ten má uprostřed nápadné vyboulení. Bývá často zavěšen vodorovně, takže tím více připomíná činel. Není to však pravidlo, a i vypouklý gong může viset svisle.

Posledním základním typem gongu je gongová miska. Nejznámější je v provedení tibetské mísy. Vypadá vážně jako miska či mísa. Hraje se na něj paličkami. Zajímavé je, že hrát můžete úderem, případně třením pomocí kroužení paličkou po okraji misky. Některé miskové gongy generují i neslyšitelné tóny o frekvenci 1 až 5 Hz, které se pak využívají v léčebných procedurách.

six singing bowls with gong in the background

Jak hrát na gong?

Člověk věci neznalý by řekl, že na gong se v pravém slova smyslu nedá hrát. Prostě se do něj třískne, a je to. To ale není tak úplně pravda. Jako ve všem, je i tady potřeba to umět a vědět jak na to.

Je pravda, že notový zápis pro gong bude asi velmi jednoduchý. Jde vlastně jen o čas, kdy má gong zaznít. Jeho tón je prostě daný a jinou frekvenci z něj nedostaneme. Nebo ano?

Možná vás překvapí, že zvuk jednoho gongu může znít různě. V první řadě jde o sílu úderu. Samozřejmě chápeme, že čím prudší úder, tím hlasitější zvuk. Ovšem gong se rozechvěje trochu jiným způsobem a tón zní malinko jinak.

Rozhoduje i místo, do kterého udeříte. Zkoušejte střed gongu, přibližně třetinu vzdálenosti k okraji, či samotný okraj. Zjistíte, že tóny můžete do jisté míry ovládat. Když hrajete na zavěšený gong, budou se tvořit jiné tóny při úderu do horní části, kde je gong zavěšen, a jiné ve spodní, volné části.

Nejvíce se tón mění užitím různých druhů paliček. Čím tvrdší palička, tím zvonivější zvuk. Takže se hraje tradičními materiály jako dřevo či kov, doplněno moderními materiály jako různé plasty či gumy. Palička může být obalena třeba textiliemi a čím měkčí palička, tím jemnější zvuk gongu. Platí také nepsané pravidlo, že čím větší gong, tím větší, ale měkčí palička se používá.

Poslední, co ovlivňuje tón gongu je technika, kterou gong rozvibrujete. Můžete použít buď úder nebo tření. Například tibetské misky jsou většinou rozechvívány právě krouživým pohybem paličky po okraji. Tón je tak vlastně „nekonečný“ a zní po celou dobu kroužení, a ještě dlouho poté, co paličkou kroužit přestanete. Dokonce můžete do takto znějící misky i ťuknout paličkou, a vyloudit další, nezávislý zvuk.

Nezaměnitelný zvuk gongu

Rozpoznat violu od houslí nebo hoboj od klarinetu, může být pro nehudebníka nesnadné. Ale jakmile zazní gong, každý si může být jist tím, co právě slyšel. Velké gongy v historické Číně nebo Japonsku například svolávali rolníky z polí zpět domů, jelikož jejich charakteristický zvuk se nesl i do vzdálenosti 10 kilometrů.

Existují opravdu velké gongy, které můžeme najít hlavně v Tibetu. K jejich zavěšení je potřeba několika silných mužů a masivní pevné konstrukce. K úderům se používá také zavěšené beranidlo, většinou se změkčeným koncem, určeným k úderu.

Možná bychom řekli, že úder na takový gong musí blízko stojícím lidem urvat hlavu. Ovšem to není tak úplně pravda. Máme svědectví o návštěvníka Tibetského chrámu, který viděl, jak v blízkosti takového obrovského gongu sedí maminka a čte si vedle kočárku se spícím dítětem.

„Úplně jsem strnul, když jsem viděl mnicha, jak pomalu kráčí ke gongu, couvá s beranidlem a chystá se udeřit. Měl jsem za to, se dítě musí nejen probudit a začít brečet, ale že i maminka dostane infarkt. Jak mě překvapilo, když gong nikoho nevylekal a dítě dál spokojeně spalo. Zvuk gongu byl hluboký, tlumený a vlastně uklidňující.“
tibetan singing bowls on a straw mat

Gong zazní i v Bonver Casinu

Novinkou jara 2022 v Casinech Bonver je prémiový Věrnostní systém BONVER GONG, který poskytujeme v 15 vybraných provozovnách všem našim návštěvníkům (hráčům), kteří jsou registrováni k účasti na technické hře. Gongy jsou připisovány na Věrnostní konto Bonver Gong. Návštěvník musí  svůj získaný Gong uplatnit u obsluhy dané Provozovny ve stanoveném čase, tak, aby jeho GONG neexpiroval. 

Základní podmínky pro získání Gongu jsou:

  • aktivní účast Účastníka na technické hře v Provozovatelem stanoveném období na příslušné Provozovně a v minimálním stanoveném rozsahu
  • doba expirace Gongu (tj. lhůta, ve které musí Účastník uplatnit Gong u obsluhu dané Provozovny, jinak jeho nárok na Gong zaniká)
  • minimální doba mezi dvěma Gongy
  • minimální počet aktivních hráčů na Provozovně
  • minimální čas vložené karty Účastníka (tj. minimální čas vložení hráčské karty Účastníka do zařízení technické hry)
  • maximální doba od BETu Účastníka (tj. doba od poslední uskutečněné sázky Účastníka do technické hry)
  • hodnota Gongu 300,- Kč
  • maximální počet Gongů na Provozovně činí 100 Gongů/měsíc/Provozovna